"Et liv med dukker og bamser" er en artikel, som blev trykt i Hjemmet, 25. august 2003.